Egy patika felépítése

Kivel állok szemben a táránál?

október 27, 2013

Figyelem! Ez a bejegyzés már több mint 1 éves, tartalma elavult lehet!

Sokan abban a hitben vannak, hogy a gyógyszertárban a gyógyszerek kiadásánál (expediálás) minden esetben gyógyszerészekkel állnak szemben. Ez sajnos szinte egy utópisztikus elképzelés: folyamatos gyógyszerész hiány van. No nem azért, mert nincs elegendő képzés, de ez egy másik kérdés.

A patikai munkában számos értékes kolléga segíti a gyógyszerész munkáját, ezt fogom most neked bemutatni ebben a bejegyzésben.

A rendelet

41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet egyértelműen leírja és meghatározza a közforgalmú gyógyszertárak működésének feltételrendszerét. Konkrétan a 13/A § írja le a személyi feltételeket, a gyógyszerészek és asszisztensek számát a nyitvatartási időhöz köti.

A gyógyszerész

Találtam egy nagyon jó leírást egykori államvizsgás gyakorlati helyem patikájának az oldalán:

A gyógyszerész munkáját minden korban a megbízhatóság, felkészültség, pontosság, elhivatottság jellemezte. Ennek alapján születhettek szólásaink: „pontos, mint a patikamérleg”, „tiszta, mint a patika”.

A gyógyszerészeti képzés a hazai orvosi egyetemeken történik, Budapesten, Debrecenben, Pécsen és Szegeden. Az egyetemi tanulmányok kb. felét a kémiai ismeretek elsajátítása teszi ki (szerves, szervetlen, analitikai, gyógyszerészi, fizikai, kolloidikai kémia) az élettani és gyógyszeripari technológiai ismeretek mellett. Az egyetemi kézpés öt éves, melynek végén doktori címmel ellátott szakemberek kezdik meg munkájukat. Gyógyszeripar, gyógyszerkutatás, sales, marketing, közforgalmú és intézeti gyógyszertárakban, laborokban vagy akár a gyógyszer engedélyezés területén. Összetett, sokrétű ismereteket igénylő szakma.

A gyógyszertáraknál maradva, minden gyógyszertárban kell, hogy legyen legalább egy gyógyszerész. Mindig. A gyógyszertár gyógyszerészei közül a vezető (korábban személyi jogosnak hívott) gyógyszerész az, aki egy személyben felel a patika működéséért, a szabályok, rendeletek betartásáért. Ő az, akit az esetek nagy részében nem látsz, mert néhány kivételt leszámítva vagy az irodában vagy a laborban tüsténkedik. A beosztott gyógyszerésszel már jobb eséllyel találkozhatsz a táránál. Ő kvázi ugyanolyan képesítéssel bír, mint a vezető gyógyszerész, de nem felelős az egész patika ügymenetéért.

Az asszisztens

A gyógyszertárakban kétféle asszisztens dolgozik: gyógyszerkiadó szakasszisztens és gyógyszertári asszisztens. A gyógyszerkiadó szakasszisztens, mint ahogyan a megnevezésben szerepel, adhat ki gyógyszert, gyógyszerészi felügyelet mellett.

Sajnos, a valóságban túlnyomó részt gyógyszerkiadó szakasszisztenssel találkozhatsz a táránál, gyógyszerésszel kevéssé, ami sok esetben adhat félreértésre okot.

A gyógyszertári asszisztensek képzése 12-18 hónap közötti, iskolától és a képzési rendszer felépítésétől függően. Ebbe a képzésbe érettségi bizonyítvánnyal szinte mindenki bekapcsolódhat.

Az asszisztensi képzés után lehet elvégezni a gyógyszerkiadó szakasszisztens képzést, amely már jogosítványt ad arra, hogy a táránál dolgozzon (elméletileg gyógyszerészi felügyelettel) az asszisztens, és neked gyógyszert adjon ki. A patikák nagy százalékában, amikor egy fehér köpenyes szakemberrel állsz szemben, jó eséllyel gyógyszerkiadó szakasszisztenssel van dolgod.

Az utóbbi időben sok támadás éri a némileg átalakult képzési rendszert, mely próbált a patikaliberalizáció miatt megnövekedett szakember igényekhez alkalmazkodni, sajnos sok esetben a képzés minőségének romlásával. Valljuk be, nem alaptalanul!

Minimális biológiai ismeretekkel vágtak bele sokan az asszisztensi tanfolyamba, sokszor minimális szakmai érdeklődéssel. A sokak által tévesen vázolt „ebben a szakmában biztosan lesz munkád” állítás miatt tegnap még bolti eladóként vagy szalag mellett betanított munkásként dolgozók hirtelen az iskolapadban kötöttek ki a jobb állás és fizetés reményében. Félreértés ne essék, nagyon tisztelem azokat, akik képesek váltani – a probléma ott kezdődik, mikor a motiváció szimplán csak a jobb fizetés és nincs meg a minimális hivatástudat.

Az új, lelkes és tapasztalatlan munkaerő előbb a nagy piaci kereslet miatt a fizetések feltornászásával, majd a patikabezárások során a fizetések letörésével átformálta a szakmát. Telítődött és hígult a piac.

Én személy szerint ezt tartom a patikaliberalizáció legkárosabb hozományának.

Találkoztam patikai munkám során nagyon jól képzett asszisztensekkel és borzalmasakkal is. Egy ideig volt szerencsém bekapcsolódni is egy kollegina képzésébe, így minden túlzás nélkül állíthatom, hogy eléggé heterogén képet kaptam a helyzetről.

Egy jó asszisztens óriási segítség lehet a gyógyszerész számára. Ahogyan a pozíció megnevezésében is van asszisztálnia, segítenie kell, ez a munkája. Segíthet a magisztrális gyógyszerek elkészítésében, az előkészítésben, a gyógyszerek szállítótól történő átvételében.

Az ellentétek

Minden szakmának megvannak a saját, belső ellentétei, jó esetben ezekből te semmit nem látsz a patikában.

Nálam alapszabály, hogy minden kollégának megadom a tiszteletet és ezt viszont is elvárom. Ehhez a tisztelethez bizalom is társul, amivel ha valaki visszaél, komolyan sérül a szakmai kapcsolat.

Egy kimondatlan ellentét húzódik meg a fent vázolt telítődött munkaerőpiac miatt gyógyszerész és asszisztens között: a gyógyszerkiadó szakasszisztens ellátja a táránál a gyógyszerész funkcióját, így sok patika tulajdonosa (nem csak a szakmán kívüli befektetők) gyorsan rájött, hogy olcsóbb és költséghatékonyabb szakasszisztenseket alkalmazni gyógyszerészek helyett. Némileg ezen a gyakorlaton próbál változtatni a bevezetőben is hivatkozott rendelet, amely kimondja konkrétan a minimum gyógyszerészi létszámot egy-egy patikában.

Ezek az ellentétek persze tovább fokozhatóak, de jelen bejegyzésnek nem ez a célja.

Csak a fehér köpenyes a gyógyszerész!Egy kis kitekintés: Olaszországban gyógyszer expediálására kizárólag gyógyszerész jogosult. Sőt! Az ottani szabályok kimondják és ezt a vevő tudtára is hozzák egyértelműen (lásd a kép jobb oldalon), hogy gyógyszer kiadására (expediálás) csak és kizárólag gyógyszerész jogosult, aki az Olaszországi Gyógyszerész Kamara által elfogadott fehér köpenyben van. A gyógyszertár további – nem diplomás – személyzetének különböző színű munkaruhát kell(!) viselnie, így a beteg/vevő minden esetben egyertelműen tudja, hogy kivel áll szemben. Ezen felül a gyógyszerészeknek hordaniuk kell még egy kígyós kitűzőt is, melyet szintén a kamarától kapnak.

Magyarországon egy ilyen megoldás szinte megvalósíthatatlan. Gyávaság, konfrontáció kerülés, de leginkább a szükséges (egészséges) hierarchiák hiánya miatt. No meg persze egyből szembetűnő lenne, hogy mennyire kevés gyógyszerész is dolgozik a patikákban…

A rendszer hibái és a megoldás

Nézzük miből élünk, hogyan tehetnénk jobbá a rendszerünket! Gyógyszerészként a legfontosabb a példamutatás. Mit értek ezalatt?

Korábban már írtam arról, hogy mi a különbség főnök és vezető között. Két fő hibás gyógyszertár vezetési gyakorlat van: a diktatórikus és a túlzott demokrácián alapuló. Én egy harmadik utat tartok jónak, a partneri viszonyon alapuló csapatmunkát.

Gyakori hiba, hogy míg a vezető gyógyszerész köt egy megállapodást egy adott készítményre (például egy új termék bevezetése kapcsán), addig elfelejti megosztani az infromációt a beosztottjaival, mi több, nem ad egyértelmű utasítást. Ha ez az utasítás egyben oktatás, tanítás, példamutatás, akkor a beosztott sokkal jobban együtt, csapatmunkában dolgozik a cél érdekében.

A gyógyszerésznek kell a csapat élére állni, az asszisztenseket irányítani, képezni, példát mutatni. Vállalni kell a felelősséget, a falkavezér szerepet! Mind szakmailag, mind üzletileg.

Megint az a fránya üzlet…gyakori hiba, hogy nem tudatos egy-egy termékcsoport készletezése, kiajánlása a betegek felé. Úgy ad hoc módon működik, majd csoda, ha nem fogy az adott készítmény. Egy új készítmény bevezetésében vagy egy régebbi készítmény eladásainak növelésében óriási segítséget nyújthatnak a gyártók, forgalmazó cégek.

Több cég biztosít lehetőséget arra, hogy helyben, a patikában 15-20-30 perc alatt egy referálót tart a szakdolgozóknak és segít abban, hogy minél könnyebb legyen az adott termék értékesítése. Sokan félnek ettől és nem élnek a lehetőséggel. Sok gyógyszerész maga eldöndti, hogy az ő dolgozóit ez nem érdekli. Pedig ha tudná…

És egy másik nézőpont: ingyenes továbbképzés, aminek a végeredménye pénzben kifejezhető üzleti haszon.

Nemrég volt szerencsém a siófoki kongresszuson végighallgatni a hazai OTC piac vezető gyártójának előadását, amelyben azt próbálták megvilágítani, hogy milyen partneri kezet nyújtanak a patikáknak, miben tudják segíteni a közös munkát. Sok kollégát valószínűleg csak a % jelek előtt található lehetőleg két számjegyű összeg érdekelt, mert az előadáson velem együtt 5 azaz öt gyógyszerész ült. Én ezt elkeserítőnek találom, mint ahogyan azt is, hogy sokszor hallok olyan hangokat, melyek nyíltan a gyártók ellen szólnak…azok ellen, akik készítményeiből ÉL(!) a gyógyszerész és a patika.

Kéz a kézben

A gyógyszertárak munkáját alapvetően határozza meg a kommunikáció. Igazából a gyógyszertárban dolgozóknak kommunikációs szakembereknek kell(ene) lenniük. Legyen szó akár külső, akár belső kommunikációról.

Hiszen kommunikálok akkor, amikor igényfeltárást végzek, „kikérdezem” a beteget, kommunikálok akkor, amikor gyógyszerészként tanítom, bíztatom, motiválom a beosztottjaimat, kollégáimat.

Nem alá-fölé rendelt gyógyszerész-asszisztens viszonyra kell törekedni, hanem egy partneri viszonyra, amely kölcsönösen tiszteletben tartja a képzés beli különbségeket, a hierarchiát. Ez a két megállapítás némileg ellentmond egymásnak, de hidd el, ha nem főnök-beosztottként, hanem partnerként tekintetek egymásra, sokkal könnyebben kialakul a kölcsönös tisztelet is. Sokat segít, ha mindenkinek megvan a jól körbehatárolt feladata és egyértelmű utasításokat kap.

Azok a patikák működnek a legsikeresebben, ahol határozott, de partneri viszonyt kialakító gyógyszerész a vezető.

A határozottság stabilitást eredményez, melyet aztán a betegek/vevők is észrevesznek, sőt mi több, meghálálják.

nextserver A Patikablog oldalait a NEXTSERVER tárolja.